Yarak ne demek?

1-Esasında silah anlamına gelir. Azeri Türkleri halen bu anlamda kullanır.

2-Anadolu Türkçe’sinde erkeğin cinsel organına verilen ad. Erkeğin silahı anlamına bürünerek ikinci bir anlam kazanmıştır.

Sözcük, Türkçe yar-mak kökünden türer. Hem silah hem cinsel organ anlamında bu kökle bağlantılıdır.

Düşmanı yaran eşya anlamında silah, kadın üreme organını yaran anlamında cinsel organ anlamını almıştır.

Reklamlar