Hoşaf Sözcüğünün Kökeni Nedir?

Hoş, Farsça’da güzel anlamındadır. Dilimize de giren ve sık kullanılan bir sözcüktür.

Ab da yine Farsça kökenli olup su demektir. Hoşab, sözcüğü Türkçe’de hoşaf şeklini almıştır.