Çerçeve Sözcüğünün Kökeni Nedir?

Cehar veya çehar Farsça’da dört anlamına gelir. çuba da çubuk anlamına gelir.

Yani dörtlü çubuk demektir. Çöp sözcüğü de bu köktendir.

Reklamlar