Çeyrek Kelimesinin Kökeni Nedir?

Çeyrek, bir bütünün 1/4’ünü ifade eder. Dilimize Farsça iki kelimenin birleşimiyle girmiştir.

Farsça cehar 4, yek de 1 demektir. İki sözcüğün birleşmesi ile ceharyek sözcüğü meydana gelir.

Ceharyek’in Türkçe’de söyleniş şekli süreç içinde çeyrek halini almıştır.

Reklamlar