Türban ne demek?

Farsça kökenli tülbend sözcüğünün Batı dillerinde söyleniş şeklidir. Batı’da Türk sarığı anlamında kullanılır.

Tülbent, kova anlamındaki dol ile sargı, çevirme anlamındaki band’ın birleşiminden oluşmuştur.