İlmühaber nedir, İlmühaber ne demek?

Mahalle muhtarlarından alınan ikametgâh belgesine verilen ad. Özel anlamda bu maksat için bilinse de genel olarak bilgi içerikli tüm belgeler için kullanılır.

İlm, Arapça bilgi; haber ise aktarım anlamındadır. (Âlim Sözlük)

Reklamlar