Akis ne demek?

1-Yansıma, aks.

2-Bir şeyin tersini yapmak. Örn: Çok akis adamdır.

Sözcük, Arapça ‘ks/aks kökündendir. Bilakis, aksülamel, makus sözcükleri de bu köktendir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar