İlmik nedir, İlmik ne demek?

Düğüm.

Sözcük, Türkçe’dir. Özgün hali ilnik’tir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar