Seferler ve Gazalar

Medine, devletin kuruluşuna zemin oluştururken, diğer yandan da birçok sefer ve gazanın hem yapıldığı hem de planlandığı yer olmuştur. Bir anlamda bu kent, başkentlik ve karargâh görevlerini ifa etmiştir. Allah Resulü bu gazaların kimine katılmış kimini de Medine’den yönetmiştir. İbn Sa’d, Tabakatü’l Kübra’da Hz. Muhammed’in bizzat katıldığı gazaların 27, görevlendirdiği kumandanların idaresindeki seriyyelerin 47 tane olduğunu nakleder.

Ayrıca gazalardan 9’nda çarpışma olmuştur. Bu gazalar şunlardır:

1-Bedir

2-Uhud

3-Müreysi’

4-Hendek

5-Kurayza

6-Hayber

7-Mekke’nin fethi

8-Huneyn

9-Taif

Kısaca Bedir Savaşı’ndan önce yapılan seferlerin ve küçük çaplı çatışmaların yapıldığı karşılaşmalardan da bahsetmekte yarar var.

Sifü’l-Bahr

Sifü’l-Bahr, Müslümanların ilk seferidir. Seferin ana sebebi Mekkeli Kureyşlilerin, Allah Resulünü Medine’de de taciz etmeleri, İslam’dan vazgeçmeleri için Müslümanlara baskı yapmalarıdır. Hatta bu konuda ileri giderek ensara baskılar yapmışlardır. Ek olarak Müslümanların hac yolları kesilmiştir. Karşılaşma, araya girenlerin telkinleriyle sona erdirilmiştir.

Rabığ Seferi

Bu da ikinci karşılaşma olmuştur. Sifü’l-Bahr için geçerli olan sebepler bu çarpışma için de geçerlidir. Karşılaşma büyük olaylara sebebiyet verilmeden, kan dökülmeden sona erdi.

Bedir Öncesi Diğer Seferler ve Karşılaşmalar[1]

Harrar Seferi

Ebva Gazası

Buvat Gazası

Sefvan Gazası

Zü’l-Üşeyre Gazası

Nahle Seferi

[1] M. Asım Köksal, İslam Tarihi, (İstanbul: Köksal Yayıncılık) c. 3 s. 189, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 201,