Baskın nedir, Baskın ne demek?

1-Birine yapılan ani operasyon. Örn: Polis, gece operasyonuyla çeteye baskın yaptı.

2-Karakter veya davranış olarak ağır basma, dominant olma. Örn: Rahmetli babamın baskın bir karakteri vardı.

Sözcük, Türkçe bas-mak ffilinden türemiştir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar