Hz. Muhammed’in İslam’a Davet Mektuplarının Konuları

Rasûlullah’ın yazmış olduğu mektupları tek bir konu içinde değerlendirmek mümkün değildir. Çok kimse bunları sadece bir davet mektubundan ibaret zannederler ve komşu gayrimüslim devlet başkanlarına yazılmış olan mektupları hatırlatırlar. Hâlbuki bunlar Hz. Muhammedin mektuplarının çok cüz’i bir kısmını teşkil eder ve bunların dışında da yazılmış bulunan daha yüzlerce vesika vardır. Her bir vesikanın yazılış sebepleri ve konuları birbirinden farklıdır. Bu konuları şöyle sıralamak mümkündür:

  • Yeni antlaşmalar veya daha önce yazılmış ve yapılmış bulunan antlaşmaların yenilenmesi.
  • İslama davet.
  • Memur tayinleri, vazifelerin tespiti ve bu vazifelerin ifası sırasında davranış şekilleri.
  • Arazi ve bu arazilerin gelirlerinden atiyyeler.
  • Eman ve tavsiye mektupları.
  • Bazı kimseler hakkında istisna teşkil eden hükümlerin tespiti.
  • Peygamber tarafından yazılan mektuplara gelmiş olan cevaplarla ilgili bazı müteferrikât.                                                                                                                                                                                                                                           Bu sınıflandırma içinde yer alan mektupların her biri itikad,ibadet,ahkâm ve ahlaka dair meseleleri açıkladığı için siyasi, iktisadi ve içtimâî birer vesika olduğu kadar aynı zamanda birar dini vesikadırlar.
Reklamlar