Baskı nedir, Baskı ne demek?

Birine veya birilerine yapılan zorlama. Örn: Baskılar bizi yıldıramaz.

Sözcük, Türkçe bas-mak filinden türemiştir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar