Akaret ne demek?

1-Taşınmaz mallar.

2-İstanbul’da bir semt.

Sözcük, Arapça kökenlidir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar