Ağız nedir, Ağız ne demek?

1-Canlılarda yeme, insanda ise buna ek olarak konuşma işlevi olan, baş bölgesindeki uzuv.

2-Bir şeyin azami noktası. Örn: Evin  içine ağzına kadar eşyayla doldu.

3-Bir ırmağın veya akarsuyun başlangıç noktası.

4-Bıçak veya kılıcın keskin kısmı.

5-Bir dilin bir yöreye özgü aksanı. Örn: Adam, Ege ağzıyla konuşuyordu.

Sözcük, Türkçe kökenlidir. Çocuklara söylenen “aç ağzını aaa” sözündeki a-dan türemiş olabilir. Türkçe’de ız, iz, uz, üz ekiyle türetilen birçok sizcük ve organ vardır. Örneğin ağız, boğaz, geniz, göz gibi. (Âlim Sözlük)

Reklamlar