Ağıt nedir, Ağıt ne demek?

Genellikle ölünün veya gidenin ardından söylenen müzik aleti olmadan söylenen melodik söz.

Sözcük, Türkçe ağ-la-mak kökünden gelir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar