Kan ve cinsel birleşme yoluyla bulaşan, ölümcül olabilen bir hastalık.

Sözcük, İngilizce Acquired Immune Deficiency Syndrome’nin kısaltılışıdır. Anlamı Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu’dur. (Âlim Sözlük)

Reklamlar