Ahrar ne demek?

Özgürler, özgürün çoğulu, azat edilmiş kimseler.

Sözcük, Arapça hurr kökünden gelir. Tahrir, hürriyet, hür sözcükleri de bu köktendir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar