Ahmer nedir, Ahmer ne demek?

Kızıl, kırmızı.

Sözcük, Arapça hmr kökünden gelir. Hamr, hamra, mahmur, muhammara da bu köktendir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar