Çalgın: felçli, sakar

Sözcük, Türkçe kökenlidir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar