Asbap ne demek?

Asbap, bazı Türkmen köylerinde giysiye verilen ad.

Sözcük, Arapça giysi anlamına gelen sevb’in çoğulu esvab’ın halk dilinde söyleniş şeklidir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar