Bastık ne demek?

Anadolu’da, özellikle Güneydoğu kentlerinde üzüm suyunun kaynatılarak bez üstüne serilmesi ve kurutulması neticesinde elde edilen tatlı.

İstanbul Türkçesi’nde ve genellikle Batı illerinde pestil olarak zikredilir.

Bastık, Türkçe bas-mak fiilinden türetilmiştir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar