Ahlak nedir, Ahlak ne demek?

1-Yaratılış

2-Edep, terbiye.

Sözcük, Arapça hlk kökünden gelir. Mahlûk, halik, halk, mahlûkat, hilkat, hulk da bu köktendir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar