Ahkam nedir, Ahkam ne demek?

Hükümler, kararlar.

Sözcük, Arapça hkm kökünden gelir. Hükmün çoğulu manasında olsa da Türkçe’de bilgiçlik anlamını almıştır. Örn: Sabahtan beri ahkâm kesip duruyor.

Hâkim, mahkûm, mahkeme, tahakküm, hüküm, hükümet, tahkim, istihkâm, hakem, haham, hükümdar sözcükleri de aynı köktendir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar