Ahit nedir, Ahit ne demek?

1-Söz, ant.

2-Tevrat ve İncil’e verilen ad: Eski ahit, yeni ahit.

Sözcük, Arapça ahd/’hd kökünden gelir. Müteahhit, ahd, uhde, taahhüt, veliaht da bu kökendendir.  (Âlim Sözlük)