Ahiret nedir, Ahiret ne demek?

Ölümün ardından yeniden diriliş günü.

Sözcük, Arapça ahr kökünden gelir. Ahir, uhrevi, tehir, bilahare sözcükleri de bu köktendir. (Âlim Sözlük)