Ahir nedir, Ahir ne demek?

Sonra, sonra ki.

Sözcük, Arapça ahr kökünden gelir. Ahiret, uhrevi, tehir, bilahare sözcükleri de bu köktendir. (Âlim Sözlük)