Basınç nedir, Basınç ne demek?

Tazyik.

Sözcük, Türkçe bas-mak fiilinden gelir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar