Ahır nedir, Ahır ne demek?

Yük hayvanlarının evi, barınağı.

Sözcük, Farsça ahar’dan gelir. (Âlim Sözlük)