Dolama ne demek?

Kadın eteği anlamına gelir.

Sözcük, Türkçe dola-nmak’tan gelir.