Depleke ne demek?

Darbuka anlamına gelir.

Sözcük, Türkçe’dir. Vurmak anlamındaki dep-mekten gelir.