Damdıra ne demek?

Az telli, küçük saz .

Sözcüğün Türkçe’de farklı kullanımları vardır.

Orta Asya’da dombura, dombra, dombıra olarak da kullanılır. Ayrıca Türkçe sözlüklerde tanbura, tambura şekillerinde de geçer.