Panislamizm nedir, Panislamizm ne demek?
Müslümanları aynı idare altında toplama amacını hedefleyen İslami akım.

§ Bu sırada tıbbiyede teşekkül eden gizli bir inkılâp cemiyetinde, pantürkizm, panottomanizm, panislamizm, mefkûrelerinden hangisi daha ziyade şeniyet muvafık olduğu münakaşa ediliyordu.-Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, 10.

Pan, eski Yunanca’da tüm, bütün anlamına gelir. Yani bütün Müslümanları birleştirmek anlamına gelir.