Tat’ın Gözüne Vur Ne Demek?

İslamiyet’i kendine din olarak kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar, Uygurlar’a bu adla hitap ediyorlardı.

O dönem henüz Müslüman olmayan (10. yüzyıl) Uygurlar ile savaşan, onlara cihat ilan eden Karahanlıların, Uygurlarla mücadelesinde “Tat’ın Gözüne Vur” sözü, zamanla ata sözüne dönüşmüştür.