Küşayiş ne demek?

Açıklık, ferahlık anlamına gelir.

Türk vicdanı umumisi, derhal, yüzlerce asırlık kudret ve küşayişiyle (açıklıkla, ferahlıkla), büyük heycanlarla çarpıyordu. [Prof.Dr. Âfet İnan, Medenî Bilgiler ve M.Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1988, 2.Baskı,

Sayfa: 364-369]