Basın nedir, Basın ne demek?

Radyo, televizyon, gazete gibi kitle iletişim unsurlarının toplamı.

Sözcük, adını gazete, dergi basımındaki bas-maktan alsa da zamanla genelleşmiş, radyo, tv, internet gibi unsurları da içine almıştır. Türkçe kökenlidir. (Âlim Sözlük)