Yapıldak nedir, Yapıldak ne demek?

Yalın olma, çıplak.

Sözcük, Divan-i Lügati’t-Türk’te yabıtak şeklinde geçer. (Âlim Sözlük)