ineğin sarısı, toprağın karası ne demek?
Özellikle çiftçiler arasında sarı ineğin ve kara renkli toprağın beğenildiğini ifade eden bir atasözüdür.