Tavassut nedir, Tavassut ne demek?

Aracı olma, ortada bulunma.

Sözcük, Arapça vst kökünden gelir. Vesait, vasıta, vasat da bu köktendir. (Âlim Sözlük)