Efradını Cemi, Ağyarını Mani Ne Demek? 

Kendine yakın olanlara iltimas geçip, onları makam sahibi etmek, çevresine toplamak; uzak olanları, yabancıları ise engellemek anlamında bir deyimdir.

Efrat(d), ferdin çoğuludur, yani kişiler anlamına gelir. Cemi de toplanmak anlamındadır. Yani kendine yakınları toplamak demektir.

Ağyar da gayr kelimesinin çoğuludur. yabancılar manasına gelir. Mani ise engellemek, mani olmak anlamındadır. Özetle yabancıları uzak tutmak demektir.