Saik nedir, Saik ne demek?

Sevk eden, nakleden.

Sözcük, Arapça kökenlidir. Sevk sözcüğü de aynı köktendir. (Âlim Sözlük)