Hayat nedir, Hayat ne demek?

1-Yaşam, canlı olma.

2-Duvarın çoğulu, duvarlar. İhata sözcüğü de tekil halidir, Türkçe’de genelde bu hali bilinir.

Arapça hyt kökünden gelir. (Âlim Sözlük)