Abiyotik nedir, Abiyotik ne demek?

Cansızlığa has, cansızlıkla ilgili.

Sözcük, Yunanca yaşamak anlamına gelen bios ile olumsuzlu ön eki olan -a’nın birleşiminden oluşur.