Mütevellit ne demek?

Bundan doğan sebeple, bundan dolayı anlamlarında Arapça kökenli bir sözlük.

Sözcük, Arapça vld kökünden gelir. doğan anlamındaki veled, onun çoğulu evlat, doğuran anlamındaki ana, doğmaya sebep veren erkek anlamındaki valid, doğum tarihi anlamındaki tevellüt, doğuş anlamındaki mevlit bu köktendir.