Dünyadaki en büyük göller

Hazar Denizi veya Hazar Gölü (Asya) – 371.000 km²

Üstünde Gölü (Kuzey Amerika) – 83.000 km²

Victoria Gölü (Afrika) – 68.800 km²

Huron Gölü (Kuzey Amerika) – 60.000 km²

Michigan Gölü (Kuzey Amerika) – 58.020 km²

Aral Gölü (Asya) – 28.687 km²

Tanganyika Gölü (Afrika) – 32.900 km²

Baykal Gölü (Asya) – 30.500 km²

Büyük Ayı Gölü (Kuzey Amerika) – 31.790 km²

Büyük Esirler Gölü (Kuzey Amerika) – 28.440 km²

Ladoga Gölü, Rusya (18.100 km²) Avrupa’da en büyük göl.

KAYNAK: Türkiye Coğrafya Kurumu