Deha-i Kudsî ne demek?

Dinle ve kutsalla ilgili derin bilgileri anlamakta mahareti olan kişi. Dini dahi.