Bizans kaynaklarında Timur hakkında dikkate değer bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgiler çoğu zaman tarihi gerçekleri yansıtmasına ve diğer kaynakları tamamlar nitelikte olmasına rağmen önyargılarla doludur.

Timur Anadolu seferi sırasında Ankara Savaşı’nda (28 Temmuz 1402) Yıldırım Beyazıt’ı mağlup etmiş ve Bizans yıkılmaktan kurtulmuştur. Ama Bizanslılar onu bir kurtarıcı olarak görmemektedirler. Ondan bir düşman gibi bahsediyorlar ve onu zalim bir hükümdar, sapkın bir şahsiyet olarak sunuyorlar.

Timur’un Anadolu seferini ise bir yıkım ve vahşet gibi anlatıyorlar. Timur’la Bizans’m münasebetlerine değiniyorlar.

Kurtuluşlarını Timur’un müdahalesine bağlamaktansa Meryem’in mucizesi olarak görüyorlar. Bizanslılar tarihi ön yargıların etkisiyle Timur için olumsuz bir imaj sunarken çoğu zamanda bunu kasıtlı olarak yapıyorlar.

Ortaçağ Tarihçisi Mustafa DAŞ