Ayurnamat ne demek?

Değiştirmenin imkanı olmayan durumlar hakkında kaygıya gerek olmadığını ifade eden bir sözcük.

Sözcük, Kuzey halklarından Eskimo dilinden. Eskimo diline İnuitçe denir.