Amiyane ne demek?

Sıradan, bayağı, alelade.

Sözcük, halk anlamına gelen amme/ammi’den gelir. Arapça kökenlidir.