Aba altından sopa göstermek ne demek?

Doğrudan değil, dolaylı yoldan tehdit etmek anlamına gelen bir deyim.

Aba, eskiden sık giyilen, kalın bir kumaştan yapılan bir çeşit cübbedir.

Sopa: Dayak ve dayak atmaya yarayan, genellikle tahtadan değnek.