Layetezelzel nedir, Layetezelzel ne demek?

Arapça birleşik bir sözcüktür.

Güvenilir, sağlam anlamlarına gelir.

La, olumsuzluk anlamı verir.

Tezelzül ise deprem, sarsma anlamına gelir.

İki sözcük birleştiğinde sarsılmaz manasını verir.

Zelzele de bu köktendir.